::: Alumni Center : 2013 - 2014 Student List

ABSTRACT

  Gender     State Quota Students     All India Quota Students     Grant    Total  
  BC/ BCM     MBC     OC     SC     ST     Total     UR     OBC     SC     ST     Total  
  Boys     28     22     1     12     1     64     3     5     1     -     9     73  
  Girls     36     18     1     14     -     69     3     3     2     1     9     78  
  Total     64     40     2     26     1     133     6     8     3     1     18     151  

FINAL LIST OF MBBS STUDENTS FOR THE YEAR 2013-2014

  S. No     Rank     A.R.No.     Name     Com.     T.Mark     Joined Date  
  1     468     353     NIKILA. N     BC     198.5     24.07.2013  
  2     859     13059     SHIFRA. S     BC     198     24.07.2013  
  3     996     26663     NANDHINI. S     BC     197.75     24.07.2013  
  4     1044     823     BHAGYASREE. V     BC     197.75     24.07.2013  
  5     1074     5161     RAJAVEL. T     BC     197.75     24.07.2013  
  6     1088     1437     VIGNESH. A     BC     197.75     24.07.2013  
  7     1129     12922     NAJESHWAR. R     BC     197.75     19.08.2013  
  8     1158     18666     RAMAKRISHNAN. V     BC     197.75     19.08.2013  
  9     1276     8863     ELAMATHI. V     BC     197.5     19.08.2013  
  10     1301     26573     KESAVRAM. A     BC     197.5     19.08.2013  
  11     1319     8400     PRIYANGA. R     BC     197.5     19.08.2013  
  12     1320     3813     PRIYANKA. B     BC     197.5     19.08.2013  
  13     1341     19510     MAHARAJAN. S     BC     197.5     19.08.2013  
  14     1354     8545     JEBA RANJITHA. D     BC     197.5     19.08.2013  
  15     1355     6490     SUVEDA. S     BC     197.5     19.08.2013  
  16     1363     8520     RAJA MEENA. R     BC     197.5     19.08.2013  
  17     1376     19735     SURYA SHENA. M     BC     197.5     19.08.2013  
  18     1382     21771     KARTHIKEYAN. N     BC     197.5     19.08.2013  
  19     1395     5586     PRADEEPRAJ. P     BC     197.5     19.08.2013  
  20     1398     9343     RANJITH. K.R.     BC     197.5     19.08.2013  
  21     1413     15297     MADHAN RAJ. J     BC     197.25     19.08.2013  
  22     1420     62     KARTHICK KUMAR. V     BC     197.25     19.08.2013  
  23     1427     7231     SHIBI VARSHINI. K     BC     197.25     19.08.2013  
  24     1428     25191     RAGHUL. M     BC     197.25     19.08.2013  
  25     1433     13575     BHARANIDHARAN. M     BC     197.25     19.08.2013  
  26     1434     5744     KIRUTHIGA. N     BC     197.25     19.08.2013  
  27     1443     5708     RAJASREE. G     BC     197.25     19.08.2013  
  28     1446     13037     ABINAYA. K.     BC     197.25     19.08.2013  
  29     1450     10875     PANNEERSELVAM. D     BC     197.25     19.08.2013  
  30     1454     10526     RANJAN. S     BC     197.25     19.08.2013  
  31     1457     2513     SARANYAA. M     BC     197.25     19.08.2013  
  32     1462     24229     MOSHMITHA. S     BC     197.25     19.08.2013  
  33     1471     4873     KAVITHA. G     BC     197.25     19.08.2013  
  34     1477     10540     DINESH KUMAR. C     BC     197.25     19.08.2013  
  35     1478     2160     RISHAVARTHINI. T     BC     197.25     19.08.2013  
  36     1481     7658     SATHYA. N     BC     197.25     19.08.2013  
  37     1482     1568     SUBITSA. S     BC     197.25     19.08.2013  
  38     1487     9639     PRASAD KUMAR. N     BC     197.25     19.08.2013  
  39     1494     2848     JAGADEESWARAN. P     BC     197.25     19.08.2013  
  40     1495     7463     SAIKUMAR. S     BC     197.25     19.08.2013  
  41     1497     9317     SANJAY. V     BC     197.25     19.08.2013  
  42     1505     3876     SINDHUJA. S     BC     197.25     19.08.2013  
  43     1506     8438     ARVINTH. D     BC     197.25     19.08.2013  
  44     1508     10520     RAJKUMAR. H     BC     197.25     19.08.2013  
  45     1512     5046     INDHUJA. S     BC     197.25     19.08.2013  
  46     1515     68     NESAMANI DANIEL PONRAJ. S   BC     197.25     19.08.2013  
  47     1517     11446     THARANIPRIYA. M     BC     197.25     19.08.2013  
  48     1536     7173     SOMESH. B.L.     BC     197.25     19.08.2013  
  49     1537     7502     PRAKASH. K     BC     197.25     19.08.2013  
  50     1547     6026     HEMAVATHI. V     BC     197.25     19.08.2013  
  51     1532     19565     ABISHEKA MARY. S     BC     197.25     25.09.2013  
  52     1572     85     SHARON CHRISTO JUNEPET. S   BC     197.25     25.09.2013  
  53     1679     21049     BHAVANI. R     BC     197     25.09.2013  
  54     1686     3236     GAYATHRI. J     BC     197     25.09.2013  
  55     1690     15277     JEYABHARATHY. R     BC     197     25.09.2013  
  56     1691     5676     MEENA NANDINI. R     BC     197     25.09.2013  
  57     1696     28030     SHERLY CARMEL. M     BC     197     25.09.2013  
  58     1712     673     PREETHI. S     BC     197     25.09.2013  
  59     1714     1692     DHANU. R     BC     197     25.09.2013  
  60     2062     1687   RASHEETH MOHAIDEEN SHA. S   BCM     196.75     24.07.2013  
  61     2571     2783     BEEMA NAZREEN. M     BCM     196.25     19.08.2013  
  62     2656     24153     MOHAMMEDAL ABITHA. P     BCM     196     19.08.2013  
  63     2668     24143     SAMEEM SHEBHA. S     BCM     196     19.08.2013  
  64     2793     27847     JAVITH HASAN. J     BCM     196     19.08.2013  
  65     1929     25827     PRIYANGA. S     MBC     196.75     24.07.2013  
  66     2031     24679     VINOTH. M     MBC     196.75     24.07.2013  
  67     2128     948     NANDHINI. S     MBC     196.5     24.07.2013  
  68     2139     10949     MATHIVANAN. I     MBC     196.5     24.07.2013  
  69     2140     5990     RAJAKUMARI. R     MBC     196.5     24.07.2013  
  70     2218     12325     PRADEEPA. M     MBC     196.5     19.08.2013  
  71     2291     23154     AKSHAYA. S     MBC     196.5     19.08.2013  
  72     2321     20582     VELMURUGAN. V     MBC     196.5     19.08.2013  
  73     2363     28222     NAVEEN KUMAR. M     MBC     196.5     19.08.2013  
  74     2397     8210     RANJANI. P     MBC     196.25     19.08.2013  
  75     2408     3889     ARCHANA. M     MBC     196.25     19.08.2013  
  76     2412     7841     NETHRA NACHIAR. P     MBC     196.25     19.08.2013  
  77     2415     23377     SANGIYA. V     MBC     196.25     19.08.2013  
  78     2421     4263     AJITHAMRISH. P     MBC     196.25     19.08.2013  
  79     2421A     6453     PRIYANKAA. S.R     MBC     196.25     19.08.2013  
  80     2434     14209     DIVYA. V     MBC     196.25     19.08.2013  
  81     2436     12875     VARUN. C     MBC     196.25     19.08.2013  
  82     2437     15089     DHINESH. S     MBC     196.25     19.08.2013  
  83     2438     19349     RAJA. K     MBC     196.25     19.08.2013  
  84     2445     5659     KIRUBAHARAN. P     MBC     196.25     19.08.2013  
  85     2463     3048     JAYARAJ. S     MBC     196.25     19.08.2013  
  86     2473     11471     AJITH KUMAR. M     MBC     196.25     19.08.2013  
  87     2500     28265     JANAKI. S     MBC     196.25     19.08.2013  
  88     2507     18672     BALASUBRAMANI. M     MBC     196.25     19.08.2013  
  89     2516     6025     ARAVINTH. M     MBC     196.25     19.08.2013  
  90     2525     24489     MEGALA. M     MBC     196.25     19.08.2013  
  91     2527     4443     ABHIRAMI. A     MBC     196.25     19.08.2013  
  92     2541     27571     MANIKANDAN. S     MBC     196.25     19.08.2013  
  93     2551     11558     ROJAA MALAR. S     MBC     196.25     19.08.2013  
  94     2554     7211     YASIKA. P     MBC     196.25     19.08.2013  
  95     2574     9248     SUSMITHA. R     MBC     196.25     19.08.2013  
  96     2579     8257     SUJITH KUMAR. M     MBC     196.25     19.08.2013  
  97     2580     14596     JAYAPRAKASH. G     MBC     196.25     19.08.2013  
  98     2584     6119     MANOJ. P     MBC     196.25     19.08.2013  
  99     2587     4589     SUNDARESWARI. T     MBC     196.25     19.08.2013  
  100     24454     22892     AJITH. A (PH)     MBC     156.25     24.07.2013  
  101     2714     18670     PRABAKARAN. K     MBC     196     25.09.2013  
  102     2724     266     MURUGAN. K     MBC     196     25.09.2013  
  103     2719     22124     THANGAVELAN. G     MBC     196     25.09.2013  
  104     2750     12792     MUTHUSAMY. K     MBC     196     25.09.2013  
  105     668     15124     SRI RAM KUMAR. S     OC     198.25     19.08.2013  
  106     1011     22153     REVATHI. C 50%     OC     197.75     19.08.2013  
  107     4664     8425     TAMIL MARAVAN. T     SC     194.5     24.07.2013  
  108     4781     24015     VINITHA. J     SC     194.25     24.07.2013  
  109     5069     4547     AMARNATH. P     SC     194     24.07.2013  
  110     5079     5066     SUJITHA. A.S     SC     194     24.07.2013  
  111     5116     9587     POOJA. S     SC     194     24.07.2013  
  112     5125     27631     ASHOK. K     SC     194     24.07.2013  
  113     5461     27435     RAGUPATHY. R     SC     193.75     19.08.2013  
  114     5744     11525     NARMATHA. M     SC     193.5     19.08.2013  
  115     5831     13515     TAMILSELVAN. T     SC     193.5     19.08.2013  
  116     5852     5085     UDHAYAPRAKASH. S     SC     193.5     19.08.2013  
  117     6107A     11847     MONISHA. S     SC     193.25     19.08.2013  
  118     6353     7088     MANJUSHA. C     SC     193     19.08.2013  
  119     6408     4087     ABHISHEK. R     SC     193     19.08.2013  
  120     6563     9240     SATHISH KUMAR. N     SC     192.75     19.08.2013  
  121     6618     19223     SANTHIYA. R     SC     192.75     19.08.2013  
  122     6654     13932     JAYARAJ. P     SC     192.75     19.08.2013  
  123     6657     27269     SHANKAR KUMAR. S     SC     192.75     19.08.2013  
  124     6694     14616     VANMATHI . R     SC     192.75     19.08.2013  
  125     6809     3816     BHARATHI THASAN. S     SC     192.5     25.09.2013  
  126     6883     14670     KUSHMANJALI. R     SC     192.5     25.09.2013  
  127     6958     14099     RAJKUMAR. M     SC     192.5     25.09.2013  
  128     28379     7200     NIVETHA. B     SC     113.5     06.03.2014  
  129     7118     15333     AMUDHA. M     SCA     192.25     24.07.2013  
  130     7303     15005     KEERTHANA. M     SCA     192     24.07.2013  
  131     8334     17617     VIDHYA SIVASANKARI. R     SCA     191     19.08.2013  
  132     8383     26303     KALAIVANI. V     SCA     191     19.08.2013  
  133     11173     5622     MATHIYALAGAN. C     ST     188     24.07.2013  
 

LIST OF STUDENTS FOR THE YEAR 2013-2014 (ALL INDIA QUOTA)

  S. No     Rank     A.R.No.     Name     Com.     T.Mark     Joined Date  
  1     4350     84014645     ABIDA. P.M.     OBC          23.08.2013  
  2     4155     84103167     ANAND. S.K.     OBC          23.08.2013  
  3     4326     84008697     SUBIYATHUL FARAH ASHRAF. K.M.     OBC          26.08.2013  
  4     4365     83901453     ANJALY. R. KRISHNAN     OBC          26.08.2013  
  5     4189     84116513     THANZEER. S.     OBC          27.08.2013  
  6     111924     81117426     RAJEEV KUMAR     OBC          27.08.2013  
  7     4252     87004102     S. PRADEEBAN     OBC          27.08.2013  
  8     4221     83913196     AMEEN BIN MOHAMMED     OBC          27.08.2013  
  9     34328     87703210     KRATIKA RAJEN VARMA     SC          27.08.2013  
  10     34369     87701769     DRISHTI BHUSHAN     SC          29.08.2013  
  11     33880     86432303     VIVEK KUMAR     SC          29.08.2013  
  12     56349     82600095     MAMTA CHAUHAN     ST          27.08.2013  
  13     4123     83901075     AMAL .P. THOMAS     UR          23.08.2013  
  14     4259     84103747     VIPIN JOSEPH PAUL     UR          24.08.2013  
  15     4355     83904499     SREEDEVI ARAVINDAN     UR          26.08.2013  
  16     3629     83915623     AKHILA MERIN JOHN     UR          26.08.2013  
  17     3996     84120135     ABISHEK. A.P.     UR          26.08.2013  
  18     3560     84112317     ARCHANA UDAYAN     UR          26.08.2013  
 

 


Designed & Developed by

This site can be best viewed in 1024x768 screen resolution.